Σταύρος B. Θωμαδάκης Σταύρος B. Θωμαδάκης | Αρχική σελίδα Stavros B. Thomadakis | Home page Σταύρος B. Θωμαδάκης | Βιογραφικό Stavros B. Thomadakis | Curriculum Vitae Σταύρος B. Θωμαδάκης | Διδασκαλία Stavros B. Thomadakis | Teaching Σταύρος B. Θωμαδάκης | Τύπος και Διαλέξεις Stavros B. Thomadakis | Press and Lectures Σταύρος B. Θωμαδάκης | Επιστημονικά άρθρα Stavros B. Thomadakis | Published Papers Σταύρος B. Θωμαδάκης | Βιβλία Stavros B. Thomadakis | Books Σταύρος B. Θωμαδάκης | Κείμενα για Συζήτηση Stavros B. Thomadakis | Discussion Papers Σταύρος B. Θωμαδάκης | Επικοινωνία Stavros B. Thomadakis | Contact
Σταύρος B. Θωμαδάκης
Μενού επιλογών
Πρόσφατες δραστηριότητες

Financial Regulation and Financial Development
Ιούνιος 2014

Financial Innovation and Growth
Μάιος 2014

Convenience yields in the European electricity market
Μάιος 2014

Growth, Debt and Sovereignty: Prolegomena to the Greek crisis
Απρίλιος 2014

Financial Regulation and Financial Development: tradeoff or synergy?
Μάρτιος 2013

Χρέος, Απομόχλευση και Μηχανισμοί Ανάπτυξης
Φεβρουάριος 2013

Η ανάπτυξη στην εποχή της απομόχλευσης
Hellenic Finance and Accounting Association
14 Δεκεμβρίου 2012

Price Caps and the Performance of IPOs
Σεπτέμβριος 2012

Χρηματοδοτικός αποκλεισμός και η ανάδυση της εξωτραπεζικής ρευστότητας
Κ.Ε.Π.Ε. - Οικονομικές Εξελίξεις
Ιούνιος 2012

1962-2012: Greece’s 50 years on the European course
Assessment and Perspectives
Hellenic University Association for European Studies with the support of the European Commission
31 Μαΐου 2012

Νέα Δραχμή
Περιοδικό GK
Φεβρουάριος 2012

Crisis without a Legacy: A Prospective on Institutional and Regulatory Reform,
Winter 2012, Mediterranean Quarterly

Long-term Performance of Greek IPOs
European Financial Management
Ιανουάριος 2012

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και η μεταρρύθμιση
Ομιλία σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ
15 Δεκεμβρίου 2011

Η ανάπτυξη και το κράτος...
Περιοδικό Reporter
Δεκέμβριος 2011

Λουκάς Παπαδήμος
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δεκέμβριος 2011

Sovereign crisis and market integrity
Presentation at the IFAC seminar
16 Νοεμβρίου 2011

Η περιπέτεια της αξιοπιστίας
Περιοδικό GK
Οκτώβριος 2011

Regulatory Gaps and Market Discipline:
the Sovereign Crisis
Πανεπιστήμιο Κύπρου
13 Σεπτεμβρίου 2011

Κράτος και Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Ένα Εξελικτικό Δίδυμο,
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια,
2011

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου,
Εκδόσεις Σταμούλη, 2011

Η Χρηματοοικονομική Ρύθμιση και το Κόστος Κεφαλαίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Αθήνα 2011

Ρύθμιση της Κεφαλαιαγοράς: Η Θεωρία και η Γένεση της Εποπτείας στην Ελλάδα 1996 – 2004,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2010

Σταύρος B. Θωμαδάκης | Αρχική σελίδα


Αποκόρωνας

Ο Σταύρος B. Θωμαδάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής χρηματοοικονομικής επιστήμης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένης Οικονομικής του ίδιου Τμήματος.
Η διδασκαλία του περιλαμβάνει τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση», «Μικροοικονομική Τραπεζική», «Θεσμοί και Ρύθμιση των Αγορών Κεφαλαίου».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται σε θέματα ρύθμισης των αγορών με σκοπό την αποτελεσματικότητα και την σταθερότητα, ανάπτυξης διεθνών προτύπων και υποδομών για την διακυβέρνηση των αγορών, εταιρικής διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ιστορίας των κρίσεων και των θεσμικών διαρρυθμίσεων στις αγορές κεφαλαίου, τραπεζικής ανάλυσης και εποπτείας.
Εκτός από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα έχει μακρά θητεία ως δημόσιος λειτουργός σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς με κυριότερες την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την περίοδο συγκρότησης του θεσμού 1996-2004 και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής της IOSCO (Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς). Κατέλαβε επίσης τη θέση του πρώτου προέδρου του Public Interest Oversight Board που δημιουργήθηκε το 2005 υπό την αιγίδα των οργανισμών IOSCO, Basel Committee, European Commission, World Bank και IFAC για την εποπτεία των διεθνών προτύπων ελέγχου, εκπαίδευσης και δεοντολογίας των ορκωτών ελεγκτών.
Σήμερα είναι πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Ανώτερης Συμβουλευτικής Επιτροπής της ESMA (Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας των Αγορών Κεφαλαίου) και μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.